Barnekirken

img_2555

Det er mange barn i Gjerpen misjonskirke og søndagsskolen - som vi kaller Barnekirken. Og det er plass til flere!

Det er mange barn i Gjerpen misjonskirke og søndagsskolen - som vi kaller Barnekirken. Og det er plass til flere!

Vi gleder oss til å møtes i Barnekirken.

I den første delen av gudstjenesten deltar vi oppe sammen med resten av menigheten. Ofte vil dagens bibeltekst også bli presentert på en barnevennlig måte, som alle kan være med om. Når de voksne skal få litt mer undervisning om dette, går vi barna ned til eget opplegg i Barnekirken.

Der er alle barna sammen (fra ca 3 år), kanskje lager vi noe eller har en aktivitet som handler om bibelteksten. Og så leker vi og har det hyggelig sammen.

Vi anbefaler de som er konfirmert til å delta på gudstjenestene, men noen ønsker kanskje å hjelpe til som ledere i en gruppe? Da tar de kontakt med en av de ansatte.

De minste barna har et lekerom tilgjengelig bak i kirkesalen.

 

 

Høsten 2018

Samlingene

barnekirken
Barnekirken

I de ulike samlingene - om vi har mulighet til alle gruppene, eller er felles - har vi andakt, sanger med bevegelser og kreative innslag. Vi lærer fra Bibelen og har det gøy sammen. Vi ønsker at barna skal finne seg godt til rette i menigheten. Jesus tok de små barna inntil seg og sa at «disse barna hører mitt rike til». Vi ønsker at barna skal få utvikle og utfolde seg, ha det bra og kose seg i hverandres selskap. Barnekirken skal, som menigheten generelt, være en Positiv Møteplass. Både barna imellom og mellom hvert enkelt barn og Gud.

Velkommen!

OM GJERPEN MISJONSKIRKE

Gjerpen misjonsmenighet er en fri og selvstendig menighet tilknyttet trossamfunnet Misjonskirke Norge .
Vi ønsker deg varmt velkommen til fellesskapet i kirken.

 

 

SOSIALE MEDIA

KONTAKTINFO

Gjerpen misjonskirke
Luksefjellvegen 451, 3721 Skien
Tlf: 986 42 103

Kontortid:
Tirs. 09.00- 14.00
Tors. 09.00- 10.30


E-post ansatte: Kontaktinfo til ansatte og styret
E-post kontoret: postgmk@gmail.com
 

Kontonummer: 3000.30.65010

© 2019
Publiseres med eRedaktør