Belyser moderne slaveri i Gjerpen misjonskirke

Belyser moderne slaveri i Gjerpen misjonskirke
GUDSTJENESTE: Søndag 18. november handlet gudstjenesten i Gjerpen misjonskirke om nestekjærlighet, og Maria Bruseland ble intervjuet om hvordan vi som enkeltmennesker og menighet kan engasjere oss i kampen mot moderne slaveri. Foto: Maria Bruseland.

-Særlig konfirmantene sitter igjen med mye kunnskap, forklarer Maria Bruseland som har vært pågangsdriver for markeringen av Global uke i Gjerpen. Selv er hun svært engasjert, og har satt seg godt inn i tema siden første gang hun hørte om det for ti år siden. Maria brenner for at flere skal bli bevisste og engasjere seg, og synes Global uke var en god mulighet til å ta tema inn i menigheten.

Foto: Maria Bruseland

Kreativ formidling
-Med konfirmantene så vi filmen «Hvor mange slaver jobber for deg?» som skapte mye engasjement og mange spørsmål! forteller hun. «Jobber det virkelig folk for meg?» uttrykte en av konfirmantene fortvilet og ville lære mer om hva vi kan gjøre for å unngå det. At vi alle blir berørt av moderne slaveri gjennom produkter og tjenester vi kjøper i Norge er det mange som ikke er klar over.

Fredag kveld var det bil-rebus med ungdomsarbeidet som stod for tur, og på søndag ble tema belyst i gudstjenesten med en tale som handlet om nestekjærlighet. Maria ble intervjuet under møtet og kunne dele gode forslag med menigheten om hvordan vi som enkeltmennesker og kirke kan engasjere oss.

En digital quiz viste at konfirmantene i Gjerpen satt igjen med mye kunnskap etter undervisningen om moderne slaveri.

OM GJERPEN MISJONSKIRKE

Gjerpen misjonsmenighet er en fri og selvstendig menighet tilknyttet trossamfunnet Misjonskirke Norge .
Vi ønsker deg varmt velkommen til fellesskapet i kirken.

 

 

SOSIALE MEDIA

KONTAKTINFO

Gjerpen misjonskirke
Luksefjellvegen 451, 3721 Skien
Tlf: 986 42 103

Kontortid:
Tirs. 09.00- 14.00
Tors. 09.00- 10.30


E-post ansatte: Kontaktinfo til ansatte og styret
E-post kontoret: postgmk@gmail.com
 

Kontonummer: 3000.30.65010

© 2019
Publiseres med eRedaktør