Internasjonal virksomhet

Internasjonal virksomhet

Utveksling-Colombia-2008-09

Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG har i dag internasjonal virksomhet i Kongo-Brazzaville,ColombiaRomania, PolenKina og Sentralasia. Vi er med på et mangfoldig arbeid som spenner fra menighetsplanting, pastorutdanning og disippeltrening, til helse- og utdanningsprosjekter, rusrehabilitering og bistandsarbeid. 

Vi sender arbeidere fra Norge, og støtter også lokale arbeidere og menigheter/organisasjoner. Særlig Misjonsforbundet UNGs internasjonale arbeid er stadig mer preget av utveksling og gjensidighet.

Vi vil arbeide ut fra de samme verdier uansett hvor i verden virksomheten foregår: 
• Kjærlighet og sannhet
• Frihet og ansvar
• Tydelighet og toleranse
• Djervhet og kvalitet
• Respekt for individ og menneskeverd
• Likeverd og partnerskap

 

Les mer:
Hvorfor misjon?
Fadderprogrammet Colombia
Internasjonale prosjekter
Internasjonalt nettverk


OM GJERPEN MISJONSKIRKE

Gjerpen misjonsmenighet er en fri og selvstendig menighet tilknyttet trossamfunnet Misjonskirke Norge .
Vi ønsker deg varmt velkommen til fellesskapet i kirken.

 

 

SOSIALE MEDIA

KONTAKTINFO

Gjerpen misjonskirke
Luksefjellvegen 451, 3721 Skien
Tlf: 986 42 103

Kontortid:
Tirs. 09.00- 14.00
Tors. 09.00- 10.30


E-post ansatte: Kontaktinfo til ansatte og styret
E-post kontoret: postgmk@gmail.com
 

Kontonummer: 3000.30.65010

© 2019
Publiseres med eRedaktør