Kjetil takker av!

Kjetil takker av!

Under menighetens Årsmøte meddelte Kjetil Fineid Millett at hans tid som ungdomsarbeider i Gjerpen Misjonskirke er over fra sommeren.
Kjetil har lagt ned et kjempefint arbeid blant ungdommene i Gjerpen gjennom mange år. Mange kan fortelle om hans gode engasjement og hjerte og syn for den enkelte.
Som familiemann og flerbarnsfar er det imidlertid ikke lenger naturlig å henge med ungdommen i Gjerpen Misjonskirke fredag etter fredag. Og når gården også vokser i omfang og arbeid, ser han det naturlig å tre tilbake som leder av ungdomsarbeidet i menigheten.

Vi kommer tilbake til en skikkelig markering og takk til Kjetil for hans innsats i menigheten, men vil allerede nå takke for vel utført tjeneste.

I sammenheng med at Kjetil slutter som ansatt i Gjerpen Misjonskirke fra sommeren, inviterer styret til åpen samtalekveld rundt nyansettelse i menigheten, tirsdag 19. mars kl 20.00 – 21.30.
Alle er velkommen til å dele tanker og drøfte veien videre, før ny medarbeider er på plass.
 

OM GJERPEN MISJONSKIRKE

Gjerpen misjonsmenighet er en fri og selvstendig menighet tilknyttet trossamfunnet Misjonskirke Norge .
Vi ønsker deg varmt velkommen til fellesskapet i kirken.

 

 

SOSIALE MEDIA

KONTAKTINFO

Gjerpen misjonskirke
Luksefjellvegen 451, 3721 Skien
Tlf: 986 42 103

Kontortid:
Tirs. 09.00- 14.00
Tors. 09.00- 10.30


E-post ansatte: Kontaktinfo til ansatte og styret
E-post kontoret: postgmk@gmail.com
 

Kontonummer: 3000.30.65010

© 2019
Publiseres med eRedaktør