Livsnære grupper

Vi tror det er viktig at vi som menighet også har mindre fellesskap.

Smågrupper for voksne

  • Det er flere smågrupper for voksne i menigheten. Felles for gruppene er fellesskap, bønn og samtale for et påfyll for troen mi hverdagen.
  • Hvor ofte man møtes, og når man møtes er forskjellig. Noen grupper er kun for damer eller menn, noen er blandet. De som er med er gjerne i samme alder.
  • En vanlig samling er gjerne ca. 2 timer på kveldstid 1-2 ganger i måneden. Vi er hjemme i stua til en i gruppa. Et lite måltid og løs prat, før man går over i samtale rundt kveldens tema ut ifra bibelen. Kvelden avsluttes med felles bønn. 
  • Hver måned legges det ut et opplegg fra pastor Trygve her på nettsiden, gjerpenmk.no. En tekst og spørsmål til samtale som gruppene og enkeltpersoner kan bruke.
  • Ønsker du å bli med i en gruppe kan du frimodig ta kontakt med Tor Marius Langås på tmlangaas@hotmail.com eller på tlf. 477 54 990. Han kan da kontakt med en gruppe som kan passe deg. Du kan også kontakte folk i staben.
  • Vi vil gjerne ha flere grupper. Ta gjerne kontakt med Tor Marius om dette er noe du tenker på.

Opplegg for gruppene

September 2018

Her finner du samtaleopplegg for gruppene i Gjerpen misjonskirke, basert på tema fra taler i gudstjenestene.

Gruppeopplegget kan du laste ned og fritt benytte til ikke-kommersielle formål.

           

September 2018      Oktober 2018            November
Johannes del 1         Johannes del 2        Johannes del 2

”Den lille hjelper”

Målet med gruppen er å samler inn penger til misjon og til utstyr i kirken.
Gruppen samles hjemme hos hverandre hver tredje mandag i måneden.
Hver gang spiser vi en enkel kveldsmat og leser fra bibelen og ber sammen.
Kontaktperson: Bodil Nordang Tlf: 35590305 /915 77 390

«Tweens» jentegruppe

Annenhver torsdag er det jentegruppe hjemme hos Elén Wikstøl Stornes for jenter i alderen 12/13- 16 år. Det er Stine Fineid Millett og Elén som har ansvar for å lede samlingene. Vi starter ofte med litt lett servering, og snakker sammen om hvordan ukene siden sist har vært. Vi synger/hører på lovsang sammen, og ber for hverandre. Hver samling snakker vi om et tema eller et bibelvers. Vi har fokus på utfordringer med å være en kristen tenåring, og tar også opp tema jentene er nysgjerrig på og syntes er utfordrende.
Kontaktpersoner: Elén Wikstøl Stornes. Tlf. 452 71 338 og Stine Fineid Millett. Tlf. 951 51 449

OM GJERPEN MISJONSKIRKE

Gjerpen misjonsmenighet er en fri og selvstendig menighet tilknyttet trossamfunnet Misjonskirke Norge .
Vi ønsker deg varmt velkommen til fellesskapet i kirken.

 

 

SOSIALE MEDIA

KONTAKTINFO

Gjerpen misjonskirke
Luksefjellvegen 451, 3721 Skien
Tlf: 986 42 103

Kontortid:
Tirs. 09.00- 14.00
Tors. 09.00- 10.30


E-post ansatte: Kontaktinfo til ansatte og styret
E-post kontoret: postgmk@gmail.com
 

Kontonummer: 3000.30.65010

© 2019
Publiseres med eRedaktør