Økonomisk støtte

"Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja har overflod til all god gjerning"
2.Kor 9,7-8.

Menigheten drives i hovedsak av innsamlede midler fra medlemmene. Vi oppfordrer alle medlemmer å sette til side hver måned et bidrag til menigheten - slik Guds Ord lærer oss. Samtidig tror vi ut fra Guds Ord at forvalteransvaret er noe vi gjør frivillig og med glede. Derfor er dette et forhold først og fremst mellom Gud og den enkelte. Som en konsekvens av dette snakker vi lite om penger i Gjerpen Misjonskirke. De fleste velger å ha et fast trekk (avtalegiro) på sin lønnskonto som går til menigheten, mens andre gir sin gave i kollekt under gudstjenesten. Vi anbefaler avtalegiro da dette gir menigheten den forutsigbarhet som er nødvendig for å vedta et realistisk budsjett.

 

Hvordan starte givertjenetjenesten?

Avtalegiro - Skattefrie gaver

Avtalegiro - Skattefrie gaver

Avtalegiro er en hensiktsmessig ordning for fast givertjeneste til menigheten. Ønsker du å gi fast via avtalegiro er vi en godkjent organisasjon for skattefradrag. Minimumsbeløpet for skattefri gave er 500 kroner pr år, mens maksbeløpet du får fradrag for er 50.000 kroner. Det gis 22% skattefradrag for de gavene du gir i 2019. Ved en gave på 1000 kr får du 220 kr i redusert skatt. For at skattefradraget skal tre i kraft, må du opplyse om ditt fødsels- og personnummer. Dette fylles ut på avtalegiroen. Ønsker du mer informasjon om skattefrie gaver, send en e-post til kasserer Per Morten Norborg per.morten.norborg@t-fk.no og vi sender deg informasjon og eventuelt et avtaleskjema.

Takk for din gave!  

Gjerpen Misjonskirkes kontonummer er 3000.30.65010

 

Nå kan du gi kollekt på VIPPS!

Nå kan du gi kollekt på VIPPS!

Gjerpen Misjonskirke har nå tatt i bruk betalingstjenesten VIPPS som betalingsalternativ ved kollekter osv.

 

OM GJERPEN MISJONSKIRKE

Gjerpen misjonsmenighet er en fri og selvstendig menighet tilknyttet trossamfunnet Misjonskirke Norge .
Vi ønsker deg varmt velkommen til fellesskapet i kirken.

 

 

SOSIALE MEDIA

KONTAKTINFO

Gjerpen misjonskirke
Luksefjellvegen 451, 3721 Skien
Tlf: 986 42 103

Kontortid:
Tirs. 09.00- 14.00
Tors. 09.00- 10.30


E-post ansatte: Kontaktinfo til ansatte og styret
E-post kontoret: postgmk@gmail.com
 

Kontonummer: 3000.30.65010

© 2019
Publiseres med eRedaktør