Om oss

Vi ønsker velkommen mennesker i alle aldre og fra alle slags bakgrunner - de som ønsker å oppdage Jesus Kristus for første gang, og de som ønsker å vokse videre i deres kunnskap og tjeneste av ham.

Vår viktigste samling er "På Tvers gudstjeneste" på søndager kl. 11:00 (med barnekirken). Det er mange andre aktiviteter i løpet av uken.

Du kan lese mer om hva vi gjør og hva vi tror på denne nettsiden - men hvorfor ikke bli med førstkommende søndag da vi tilber Gud og takke Jesus vår Herre og Frelser . Vi vil gjerne se deg!

 

Gjerpen misjonskirke har en omfattende virksomhet. Parallelt med gudstjenesten har menighetens søndagsskole, Barnekirken, sine samlinger. Gjennom uken er det mange tilbud og aktiviteter i eller utifra kirken: Club1 (ungdomsarbeidet), Speidere, Gjerpen Soul Teens (ungdomskor) og Vennekoret (barnekor). For voksne er det Gjerpen Gospel Kor, Schlägermusikken,  Torsdagskafè  og Tirsdagssamlinger.
Det arbeides også aktivt med å inkludere alle som ønsker det i fellesskapsgrupper. I menighetens strategiplan er det særlig satt fokus på følgende satsingsområder:

 • Gudstjenestene
 • Musikk
 • Smågrupper/ Felleskapsgrupper
 • Lederutvikling

 

Se brosjyre som presenterer oss

 

 

 

Historie

Historie

 •  Virksomheten på «Betel» startet i 1879. Menigheten fikk ei tomt fra Foss gård, og her ble det første lokalet bygget. «Betel» ble innviet palmesøndag 1. april 1900. Lokalet ble etter hvert for lite, og i 1970 ble det besluttet å bygge ny misjonskirke. Denne sto ferdig 22. august 1971. 
 •  På slutten av 80-tallet ble Betel modernisert og flere arbeidsrom for barne- og ungdomsaktiviteter ble bygget. I 2003 ble det bygd på en kontorfløy, og her har man også gode arbeidsrom, styrerom og kontorer.
 •  I 2007 ble det bestemt at menigheten skal hete Gjerpen Misjonskirke.
 •  I 2013 kom det en betydelig utvidelse og oppgradering av Misjonskirken.
  Nytt inngangsparti, med foaje og kirketog, lagerrom i begge etasjer og personheis.
  Kirkesalen ble totalrenovert; nye stoler, lydanlegg med høreslynge, nytt tak og belysning.
  Underetasjen fremstår som en moderne enhet med lyse spesialrom for alle avd. og nytt "storkjøkken".
  Det gamle bomberommet er ombygd med bl.a. kirketog, spesialrom og lagerplass.
  Ungdomsavdeling med mulighet for oppdeling via store foldedører.
  Hele Misjonskirken har fått et mer moderne ventilasjonsanlegg. Utvendig vegger er enten kledd ned trematerialer eller vannavstøtende maling på murvegg.
  Parkeingsplassen er forbedret. I tillegg har menigheten ervervet et areal i syd i forlengelse av eksisterende uteområd, til flere parkeringsplasser. Alarmanlegg for brann og/ eller innbrudd er montert etter gjeldende regelverk.

• Misjonskirken er tilsluttet Misjonskirken Norge som er registrert som eget trossamfunn. 

Visjon og verdier

Visjon og verdier.

Vi vil at Gjerpen Misjonskirke skal være et

 • Positiv møteplass der vi invitere mennesker til et møte med Jesus!

Vi vil være:

 • BEGEISTRET over å følge Jesus.
 • STOLT av menigheten.
 • ÅPENT og INKLUDERENDE fellesskap.
 • RELEVANT i tiden.
  "For uten meg kan dere ingen ting gjøre."Joh.15,5

Trossamfunn
Gjerpen Misjonskirke er en del av trossamfunnet Misjonskirken Norge. Misjonskirken Norge har i dag rundt 100 menigheter spredt over hele Norge med til sammen ca. 8500 voksne medlemmer. 

Medlemskap

Gjerpen Misjonskirke har ca 210 voksne medlemmer. Alle som bekjenner Kristus som Herre kan være medlem i GMK. Menigheten fører vanlige medlemsprotokoller. Disse har ingen juridisk gyldighet og kan føres av enhver som menigheten velger til oppgaven. Du behøver ikke gå ut av Den norske kirke for å bli medlem av menigheten. De som velger utmeldelse og dermed sørger for at kirkeskatten kommer GMK til gode, går inn i trossamfunnet Misjonskirken Norge– eventuelt sammen med sine barn. Misjonskirken Norge er et fullverdig alternativ til Den norske kirke, både i glede og sorg – for den enkelte og hele familien. 

Dåp

Dåpen er en hellig handling innstiftet av Kristus. Dåpen sees som et gjensvar på Guds nåde. Dåpen er et synlig tegn på nytt liv i Jesus Kristus og fellesskap med ham. Dåpen er også et sentralt skritt på veien inn i menighetsfellesskapet og livet i Kristus. I dåpen dør og oppstår den døpte med Kristus.

 

Dåpen skjer med vann og kan i Misjonskirken skje på ulike tidspunkter i livet. Dåpen er én og gjør at mennesker blir ett i Kristus. Misjonskirken Norge vil på grunn av det være et miljø der man kan ha ulike syn på dåpen (barnedåp eller dåp senere i livet, troendes dåp),men fortsatt delta i samme fellesskap. Selv om vi gir frihet i spørsmål om tid og form for dåpen, hevder vi at enhver kristen bør være en døpt kristen.

Barnevelsignelse
De av medlemmene som praktiserer voksendåp, bærer barnet sitt frem for menigheten for at det skal velsignes og omsluttes av menighetens omsorg og forbønn. Så overlates avgjørelsen til barnet selv når det vil la seg døpe. Ungdom som er velsignet som babyer, får gjerne i forbindelse med konfirmasjonen et tilbud om å la seg døpe. 

Konfirmasjon
GMK tilbyr de unge et frikirkelig konfirmasjonsopplegg, med samlinger gjennom høst- og vårsemester. 

Nattverd
Nattverdbordet i misjonskirken er åpent for alle troende. Det er Kristus selv som innbyr til sitt bord for at vi skal minnes hans død og oppstandelse og slik bekjenne at vi tror på en levende Herre. Alle Guds barn har bruk for og rett til å delta i nattverden og den er viktig for menighetens indre liv. 

Organisasjon
Årsmøtet, som avholdes midt i februar, er GMK´s høyeste besluttende myndighet. Menigheten har jevnlig medlemsmøter (menighetsmøtet) hvor løpende saker som legges fram av lederskapet blir behandlet. 

Lederskap
GMK er en demokratisk institusjon med valg av personer til nøkkelfunksjoner under menighetens årsmøte. Menigheten har en leder og et lederskap som består av sju personer. Styremedlemmer velges for to år om gangen.
GMK har for tiden en pastor, en ungdomsarbeider og en barne- og familiearbeider.

Økonomi
GMK´s økonomi bæres av frivillige gaver og kirkeskatt. Mange gir faste gaver som overføres direkte fra konto, andre gir ved kollekt i gudstjenestene. Menigheten lønner flere ansatte. Utover dette driver vi egen utadrettet virksomhet og støtter Misjonskirken Norges felles misjonsarbeid i inn- og utland (Kina, Afghanistan, Colombia, Kongo Brazaville). GMK fører regnskap som må godkjennes av revisorer og menighetens årsmøte. 

Misjonskirken Norge
Misjonskirken Norge feiret 125 år i 2009. Frikirkesamfunnet har sin opprinnelse fra vekkelsen med sokneprest Lammers i Skien i begynnelsen av 1850-årene. På grunn av et mer og mer avvikende syn på dåp, nattverd, konfirmasjon, menighetstukt og menighetsordning, forlot Lammers og mange med ham Den norske kirke (statskirken) og grunnla landets første frimenighet i Skien den 4. juli 1856. 

Misjonskirken Norge er en kirkesamfunn som vektlegger barne- og ungdomsarbeid, evangelisering og misjon. Helt siden starten har mottoet vært ”Guds barns enhet og synderes frelse”. Innen DNM er det frihet med hensyn til utmeldelse av statskirken, praktisering av barnedåp eller voksendåp og forståelse av nattverden. 

Misjonskirken Norge har en kongregasjonalistisk ordning, dvs. at hver menighet eller forening er selvstyrende. Menighetene og foreningene står i et fellesskap for å kunne løse felles oppgaver hjemme og ute i misjonslandene. Sammen driver vi arbeid i Kongo, Colombia, Kina og Sørøst-Asia. Vi står også sammen om vårt felles organ; Misjonsbladet. Det samme gjelder for Ansgar teologiske høgskole og Ansgar bibelskole som ligger på Hånes. 

OM GJERPEN MISJONSKIRKE

Gjerpen misjonsmenighet er en fri og selvstendig menighet tilknyttet trossamfunnet Misjonskirke Norge .
Vi ønsker deg varmt velkommen til fellesskapet i kirken.

 

 

SOSIALE MEDIA

KONTAKTINFO

Gjerpen misjonskirke
Luksefjellvegen 451, 3721 Skien
Tlf: 986 42 103

Kontortid:
Tirs. 09.00- 14.00
Tors. 09.00- 10.30


E-post ansatte: Kontaktinfo til ansatte og styret
E-post kontoret: postgmk@gmail.com
 

Kontonummer: 3000.30.65010

© 2019
Publiseres med eRedaktør