Velkommen til Gjerpen Misjonskirke - en kirke for alle generasjoner

Gjerpen Misjonskirke ønsker å være særlig opptatt av å styrke barn, unge og familier. 
Samtidig vil vi være en flergenerasjons-menighet for hele livet og alle generasjoner, som kan møte mennesker i alle livssituasjoner.

Vi er kalt til å ha fellesskap med Jesus og med hverandre. I Gjerpen misjonskirke ønsker vi at fellesskapet også skal gå på tvers av generasjoner og kulturer.

OM GJERPEN MISJONSKIRKE

Gjerpen misjonsmenighet er en fri og selvstendig menighet tilknyttet trossamfunnet Misjonskirke Norge .
Vi ønsker deg varmt velkommen til fellesskapet i kirken.

 

 

SOSIALE MEDIA

KONTAKTINFO

Gjerpen misjonskirke
Luksefjellvegen 451, 3721 Skien
Tlf: 986 42 103

Kontortid:
Tirs. 09.00- 14.00
Tors. 09.00- 10.30


E-post ansatte: Kontaktinfo til ansatte og styret
E-post kontoret: postgmk@gmail.com
 

Kontonummer: 3000.30.65010

© 2019
Publiseres med eRedaktør