Årsmøtet i Gjerpen misjonskirke

27.08.2021
26. august 2021 kunne årsmøtet i Gjerpen misjonskirke omsider gjennomføres.

Bilde

Bildetekst: Avtroppende styreleder, Inger Lisbeth Aas Pedersen overrekker nøklene til den nye lederen, Tor Marius Langås.

Det har vært flere forsøk på å gjennomføre årsmøtet tidligere i år, årsmeldingen har vært klar i lange tider, og endelig
tilsa smittevernsrestriksjonene at det var mulig.

Trygve Wikstøl åpnet med andakt om enken det står om i 2. Kongebok, som mente hun
ikke hadde noen ting ”annet enn en liten krukke med olje”. Og hvordan den lille krukken
ble utgangspunktet for inntekten hennes videre og muligheten til å forsørge seg og
sønnen etter mannens død. Gud var med i det som så lite ut og velsignet ut fra det som
ikke ble sett på som noen ressurs. På samme måte kan vi som menighet fokusere på
gode ting vi har, ikke bare alt vi skulle ønske fantes. Og virker noe mangelfullt, så
kanskje nye mennesker kan bidra og Gud kan velsigne og gjøre større ting enn vi har
rekkevidde til i oss selv. Det er spennende!

Møtet gikk sin gang med sakene i årsmeldingen. Flotte rapporter fra ansatte og
underavdelinger i kirken, godt engasjement og verdig avslutning og oppstart for gamle
og nye styremedlemmer. Det er med stor takknemlighet Inger Lisbeth Aas Pedersen ble
takket for hennes innsats som styreleder. Og med stor glede ble Tor Marius Langås
ønsket velkommen som ny leder av menighetens styre. Han har fungert som nestleder
det siste året, den posten er det nå Hege Hansane Krokås som overtar.

 

Bilde

Det nye styret :Tor Marius Langås, Oriana Hoppestad, Henny Norborg, Thorbjørn Glenna ( ny pastor fra september)
Terje Thorsen, Aili Gundersen, Hege Hansane Krokås.
 Felix Heckel var ikke tilstede.
Med seg på laget har de Felix Heckel, Henny Norborg, Oriana Hoppestad, Terje Thorsen og Aili Gundersen.
Det virker til å bli et flott styre som kan guide menigheten inn i nye, spennende tider!
Lykke til! Tiden nærmer seg med både vemod og glede over pastorbytte, og Torbjørn
Glenna vil ha et tett samarbeid med styret i sin kommende pastortjeneste.

Heidi Lundsett

Kontakt oss

Gjerpen misjonskirke
Luksefjellvegen 451
3721 Skien

986 42 103

postgmk@gmail.com

Kontortid:
Tirs. 09.00- 14.00
Tors. 09.00- 10.30Følg oss på Facebook

 
Powered by Cornerstone